ועדה של הכנסת ה-23

ועדה משותפת לוועדת העבודה וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

קוד המקור של הנתונים