ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות במערכת החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים