ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לנושא צמצום הפערים בתקצוב שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז

קוד המקור של הנתונים