ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קוד המקור של הנתונים