ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קוד המקור של הנתונים