ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש

קוד המקור של הנתונים