ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לתקנות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (לא פעיל)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים