ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לתקנות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים