ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים