ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לקידום ופיתוח התחבורה הציבורית בחברה הערבית

קוד המקור של הנתונים