ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לחינוך דתי , התחדשות וזהות יהודית

קוד המקור של הנתונים