ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות

קוד המקור של הנתונים