ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לקידום בטיחות בדרכים

קוד המקור של הנתונים