ועדה של הכנסת ה-23

ועדת משנה לבחינת השלכות ההגירה הבלתי חוקית על כלכלת ישראל

קוד המקור של הנתונים