ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים של ועדת הכלכלה

קוד המקור של הנתונים