ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה למעקב אחר ביצוע תקציבי של התכנית למניעת אלימות במשפחה

קוד המקור של הנתונים