ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא דו”ח מבקר המדינה על ההתנתקות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים