ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון

קוד המקור של הנתונים