ועדה של הכנסת ה-23

ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

קוד המקור של הנתונים