ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב

קוד המקור של הנתונים