ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לעניין חיילים בודדים בשירות ובשחרור

קוד המקור של הנתונים