ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה לעניין אינטגרציה של עולים חדשים בחברה הישראלית

קוד המקור של הנתונים