ועדה של הכנסת ה-23

ועדה משותפת חוץ וביטחון-חוקה לעניין הצורך להכריז על מצב חירום

קוד המקור של הנתונים