ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים