ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים