ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים)

קוד המקור של הנתונים