ועדה של הכנסת ה-23

הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות לשנת הלימודים הבאה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים