ועדה של הכנסת ה-23

ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושבויים ונעדרים

קוד המקור של הנתונים