ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים