ועדה של הכנסת ה-22

ועדת המשנה (של הוועדה המשותפת הזמנית לתקציב הביטחון) לענייני וא"א

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים