ועדה של הכנסת ה-22

הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים, התש"ף-2019

קוד המקור של הנתונים