ועדה של הכנסת ה-22

הוועדה המשותפת לוועדה המסדרת ולוועדה הזמנית לענייני כספים בנושא תקציב הכנסת

קוד המקור של הנתונים