ועדה של הכנסת ה-22

ועדה משותפת זמנית של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון - לתקציב הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים