ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

קוד המקור של הנתונים