ועדה של הכנסת ה-22

ועדת המשנה לנושאים מיוחדים (זמנית)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים