ועדה של הכנסת ה-22

ועדת המשנה לענייני וא"א (זמנית)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים