ועדה של הכנסת ה-22

ועדת המשנה לעניין מוכנות העורף (זמנית)

קוד המקור של הנתונים