ועדה של הכנסת ה-22

ועדת המשנה הזמנית לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים