ועדה של הכנסת ה-21

הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

קוד המקור של הנתונים