ועדה של הכנסת ה-21

ועדה מיוחדת לדיון בהצ"ח הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21)

קוד המקור של הנתונים