ועדה של הכנסת ה-21

הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/553/21)

קוד המקור של הנתונים