ועדה של הכנסת ה-21

ועדת משנה זמנית למודיעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים