ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים