ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-71-72 מחוק ההסדרים

קוד המקור של הנתונים