ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

קוד המקור של הנתונים