ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת של וועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים לדיון בהצעת חוק להסדר ההימורים בספורט ( תיקון מס 14 והוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1278)

קוד המקור של הנתונים