ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לבניית תכנית אב לטיפול באוטיזם במגזר הערבי

קוד המקור של הנתונים