ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים

קוד המקור של הנתונים