ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-59 מחוק ההסדרים

קוד המקור של הנתונים