ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצ"ח משק החשמל (תיקון מספר 16 והוראת שעה)

קוד המקור של הנתונים