ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצ"ח השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8) (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1237)

קוד המקור של הנתונים