ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (פ/5303/20)

קוד המקור של הנתונים