ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס. 7)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים